KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ

A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint 2012. január 1-től, a nem agrártevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, a kamarai közfeladatok ellátásához évente március 31-ig 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni, a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. A kötelező regisztráció független a gazdasági és szakmai kamarai tagságtól, a kereskedelmi és iparkamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit módosította az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény 8.§-a. Az új rendelkezések hatálybalépésének időpontja 2014. január 1.

 

 

Felhívjuk a tisztelt vállalkozók figyelmét, hogy az Országgyűlés által 2011. november 21-én elfogadott törvényjavaslat alapján az idei évben

2015. március 31-ig kell megfizetni a kamarai hozzájárulást,

melynek összege 5.000,- forint,

melyért az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe a vállalkozások: tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés.

A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból. A befizetést készpénzben a kamarai ügyfélszolgálati irodákban vagy átutalással a kamara OTP Banknál vezetett 11749008-20186162 számú bankszámlájára lehet teljesíteni. A közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a vállalkozás adószámát.

 

 

On-line regisztráció itt!
 
Kapcsolódó linkek:

Zalaegerszeg és térsége elnökségi tag választó gyűlés

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszeg és térsége elnökségi tag választó gyűlését tartja Zalaegerszegen, a Kamarák Házában (Petőfi u. 24.).

 

Választás időpontja: 2015. március 9. hétfő 15 óra.

Mérlegen a kamarai hozzájárulás

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titrkára, Vörös Anikó a március 31-éig befizetendő kamarai hozzájárulás kapcsán nyilatkozott a Zalaegerszeg Televízió Mérleg című magazinműsorában.

 

Európai Bizottság online nyilvános konzultációja

Az Európai Bizottság online nyilvános konzultációt kezdeményezett a 2030-as klíma- és energiapolitikai keret részletszabályainak kidolgozása, azon belül pedig az EU ETS irányelv felülvizsgálata kapcsán.

Partner keresési tájékoztató

Az Isztambuli Magyar Főkonzulátus külgazdasági irodája az alábbi megkeresést kapta egy török cégtől.

Online Kamarai Hírek

Az új évben új kezdeményezést indított el a ZMKIK. A kamarai honlapon 2015. januárjától havonta feltöltésre kerül a Zalai Hírlap mellékleteként megjelenő kamarai rovatunk. Eztán lapozható formában online is visszakereshetőek lesznek aktuális híreink, mintegy archívumot képezve.

Nyilatkozatok az építményadó kapcsán

Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a vállalkozók álláspontját ismerteti a rövidesen bevezetésre kerülő építményadó kapcsán a Zalaegerszeg Televízió Mérleg című magazinműsorának februári adásában. 

Felhívás a vámfelfüggesztési kérelmek benyújtására

Ezúton ajánlom szíves figyelmébe a Külgazdasági és Külügyminisztérium felhívását a 2016. január 1-től érvényes autonóm vámfelfüggesztések és vámkontingensek igénylésével, módosításával kapcsolatban.

Munkavégzés tilalmáról szóló törvény

Ezúton felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy 2015. március 15-én hatályba lép a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, amelynek 3-4. §-ai rendelkeznek a munkavégzés tilalmáról az üzletek vonatkozásában.

Cégbírósági tájékoztató

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. szabályozási körébe kerültek a gazdasági társaságok és a szövetkezetek is, és ezzel egy időben hatályát vesztette a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.), továbbá módosult a szövetkezetekről szóló 2006. évi X tv (Szöv.tv.).

uzlet@halon
Innoportfolio
Klaszterportfolio
Magyar Nemzeti Kereskedőház
TÁMOP - „Dolgozva tanulj!”