Üdvözöljük a

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-
InnoPortfólió
Klaszterportfólió

Kérdőív: A kis- és közepes vállalkozások működése az Európai Uniós támogatások tükrében

Ezúton ajánlom figyelmébe az alábbi kérdőívet „A kis- és közepes vállalkozások működése az Európai Uniós támogatások tükrében” témában.

BGE Gazdálkodási kar szakirányú továbbképzési kínálata

Ezúton ajánlom figyelmébe a BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg megújult szakirányú továbbképzési kínálatát.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum szakképesítésről szóló hirdetése

Ezúton mellékelem a Nagykanizsai Szakképzési Centrum hirdetését, amely tartalmazza azokat a szakképesítéseket, amelyeket a 2016-2017-es tanévtől szeretne indítani a Centrum a felnőttoktatás keretében esti munkarend szerint.

FIGYELEM! Változott a Munkavédelmi Törvény!

Munkavédelmi képviselő? A munkavédelmi törvény módosításával jelentősen bővül azon munkáltatók köre, akiknek a jövőben meg kell ismerkedniük ezzel az intézménnyel.

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. §-a előírja, hogy munkavédelmi képviselőválasztást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma eléri a 20 főt, az eddigi 50 fővel szemben (Módosítás hatályba lépésének dátuma: 2016. július 8.).

A fogyasztóvédelmi törvény, békéltető testületi eljárást érintő módosulása

2016. július 4. napján lépett hatályba a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) azon pontjának módosítása, melyben a békéltető testület előtti eljárások tekintetében a vállalkozásokat terhelő együttműködési kötelezettség keretében teljesítendő megjelenésre irányuló rendelkezést pontosította a jogalkotó.

Vámfelfüggesztések

Ezúton mellékeltem a Külgazdasági és Külügyminisztérium ismertetőjét az autonóm vámfelfüggesztések és vámkontingensek igénylésére és módosítására vonatkozóan.

Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért

Szíves tájékoztatásul mellékelem a „Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján 2016. I. félév” c. dokumentumot.

Fagykáros ASZK - tájékoztatás

Ezúton tájékoztatom, hogy megjelent a 51/2016. (VII.21.) FM rendelet, amely alapján a fagykárt szenvedett mezőgazdasági vállalkozások, vállalkozók többlettámogatást igényelhetnek az Agrár Széchenyi Kártya keretében.

Tájékoztató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításról

Mellékelem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításról szóló tájékoztatót.

Figyelemfelhívás

Egy budapesti kft. ügyvezetője az alábbi esetről tájékoztatta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát:

uzlet@halon
TÁMOP - „Dolgozva tanulj!”
Magyar Nemzeti Kereskedőház