KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ

A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint 2012. január 1-től, a nem agrártevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, a kamarai közfeladatok ellátásához évente március 31-ig 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni, a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. A kötelező regisztráció független a gazdasági és szakmai kamarai tagságtól, a kereskedelmi és iparkamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit módosította az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény 8.§-a. Az új rendelkezések hatálybalépésének időpontja 2014. január 1.

 

 

Felhívjuk a tisztelt vállalkozók figyelmét, hogy az Országgyűlés által 2011. november 21-én elfogadott törvényjavaslat alapján az idei évben

2014. március 31-ig kell megfizetni a kamarai hozzájárulást,

melynek összege 5.000,- forint,

melyért az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe a vállalkozások: tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés.

A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból. A befizetést készpénzben a kamarai ügyfélszolgálati irodákban vagy átutalással a kamara OTP Banknál vezetett 11749008-20186162 számú bankszámlájára lehet teljesíteni. A közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a vállalkozás adószámát.

 

 

On-line regisztráció itt!
 
Kapcsolódó linkek:

NGM tájékoztatás - véghatáridő a pénztárgépcserére

A vállalkozások augusztus 31-e után már csak online pénztárgépet használhatnak. A véghatáridőről egyeztetett a Pénztárgép Munkabizottság.

Piacfeltáró üzleti út Ljubljana térségébe

Az MKIK Magyar-Szlovén Tagozatának szervezésében újabb piacfeltáró üzleti útra kerül sor a közeljövőben. Október 15-én Ljubljanába és környékére látogathatnak el a jelentkezők. A kiutazás célja a megújuló energiák – elsősorban a hőenergia, geotermikus energia, egyéb alternatív fűtéstechnológiák - megismerése közvetlen tapasztalati úton.

Európai Bizottság Kérdőíve

Az Európai Bizottság Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatósága megkereste a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát egy kérdőívvel kapcsolatban.

Az Európai Bizottság egy kérdőívet tett közzé, amelynek az a célja, hogy tapasztalatokat szerezzen „a szolgáltatások Egységes Piacának teljes működése még fennálló akadályairól, beleértve a lehetséges nem szabályozási jellegű akadályokat is, továbbá a szolgáltatási tevékenységekre alkalmazott meglévő jogi keret hatékonyságát és következetességét”.

Kérdőíves felmérés a KKV-k uniós támogatásokra vonatkozó preferenciáiról

A 2014-2020-as európai uniós programozási időszak célkitűzéseinek, forrásainak tervezése során a vállalkozások versenyképességének javítását célzó, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 1-es prioritásának főfelelőseként a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt hónapokban kérdőíves felmérést végzett a hazai vállalkozások korábbi pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatairól.

Piacfeltáró üzleti út a lengyel gazdaság megismerése céljából

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  meghívja Önt egy 4 napos szakmai látogatásra. 

"Adózással kapcsolatos aktuális tudnivalók" című előadás

Ezúton ajánlom figyelmébe a Zala Megyei Kerekseldemi és Iparkamara konzultációval egybekötött előadását "Adózással kapcsolatos aktuális tudnivalók" címmel.

S3 online kérdőív

Utolsó felvonásához ért az intelligens szakosodáson alapuló kutatási és innovációs stratégia (S3) tervezési folyamata, mely elengedhetetlen feltétele a Strukturális Alapokból érkező, több mint 700 milliárd forintnyi EU-s forráshoz történő hozzáférésnek

Felhívás a vámfelfüggesztés és vámkontingens iránti kérelmek benyújtására

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2015. július 1-jétől érvénybe lépő új vagy módosítandó  autonóm vámfelfüggesztésekre és vámkontingensekre vonatkozó kérelmeket legkésőbb 2014. augusztus 26-ig kell eljuttatni a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai és Világgazdasági Főosztálya keretében működő Vámtarifa Bizottság titkárságára, elektronikus formában.

Az MKIK támogatja a duális képzés bevezetését a felsőoktatásban

A magyar gazdaság érdeke, hogy versenyképes, a gazdaságban azonnal hasznosuló diplomát kapjanak a végzősök, ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatja a duális képzés bevezetését a felsőoktatásban. Parragh László, az MKIK elnöke a kamara felsőoktatási szakkollégiumának csütörtöki ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a folyamatot a vállalati igények közvetítésével, információ átadással, a tapasztalatok összegyűjtésével segíti a kamara. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felsőoktatásért felelős államtitkára kiemelte: a felsőoktatásnak a magyar társadalomban és a gazdaságban hasznosulnia kell, ezért az innen érkező igények fontos szempontjai a felsőoktatás átalakításának.

uzlet@halon
Vállalkozói adattár
Innoportfolio
Klaszterportfolio
Nyilvános konzultáció az Európa 2020 stratégiáról