KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ

A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint 2012. január 1-től, a nem agrártevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, a kamarai közfeladatok ellátásához évente március 31-ig 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni, a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. A kötelező regisztráció független a gazdasági és szakmai kamarai tagságtól, a kereskedelmi és iparkamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit módosította az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény 8.§-a. Az új rendelkezések hatálybalépésének időpontja 2014. január 1.

 

 

Felhívjuk a tisztelt vállalkozók figyelmét, hogy az Országgyűlés által 2011. november 21-én elfogadott törvényjavaslat alapján az idei évben

2014. március 31-ig kell megfizetni a kamarai hozzájárulást,

melynek összege 5.000,- forint,

melyért az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe a vállalkozások: tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés.

A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból. A befizetést készpénzben a kamarai ügyfélszolgálati irodákban vagy átutalással a kamara OTP Banknál vezetett 11749008-20186162 számú bankszámlájára lehet teljesíteni. A közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a vállalkozás adószámát.

 

 

On-line regisztráció itt!
 
Kapcsolódó linkek:

Az ünnepekre várva

2014. december 19.

 

Az egész éves közös munkát megköszönve, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak, vállalkozásnak a

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Elnöksége és a hivatal munkatársai.

 

 

 

 

Építőipari szerződésminták

Az elmúlt évek jogszabályváltozásainak megfelelően frissültek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról letölthető építőipari szerződésminták.

Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége

Az adóalany 2015. január 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton (PTGSZLAH adatlapon) megküldi az állami adóhatóságnak.

Megjelent a TOP 100 Zala megye gazdasága 2014 című kiadvány

Idén harmadik alkalommal jelent meg a TOP 100 Zala megye gazdasága 2014 című kiadvány, amely Zala megye legnagyobb vállalkozásainak, cégeinek tavalyi eredményeibe nyújt bepillantást.

 

http://zaol.hu/gazdasag/megjelent-a-megye-legnagyobb-cegeit-bemutato-top-100-kiadvany-1662713

Tájékoztató a pénztárgépnapló kötelező használatáról

A 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 54 § (2) bekezdése értelmében „A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy pénztárgépnapló vezethető.” 

2015. január 1-jétől indul az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

Az EKÁER célja a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása és nem utolsó sorban az adóelkerülők kiszűrése.

Kötelezően nyilatkozni kell tulajdonosukról a vállalkozásoknak

Fontos határidőnek kell eleget tennie a vállalkozásoknak: 2014. december 31-ig számlavezető bankjuknál kell nyilatkozatot tenniük tényleges tulajdonosukról vagy tulajdonosaikról. Minderre egy tavaly elfogadott jogszabályváltozás kötelezi a vállalkozásokat. Amennyiben a bankjuk által értesített cégek december 31-ig elmulasztják megtenni nyilatkozatukat, január elsejétől a pénzintézet nem tudja megbízásaikat teljesíteni. Ez azt is jelentheti, hogy az érintet cég, januárban nem tud majd például bért utalni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) módosítása

Felhívom szíves figyelmét A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2015. január 1-jei hatállyal életbe lépő szabályozására, mely előírja a kötelező szelektív hulladékgyűjtést.

Megtévesztő e-mailt küldenek vállalkozásoknak

A napokban több vállalkozás is jelezte, hogy e-mailben értesítették: vállalkozását még nem regisztrálta a www.kamaratagok.hu oldalon. 

uzlet@halon
Vállalkozói adattár
Innoportfolio
Klaszterportfolio
Magyar Nemzeti Kereskedőház
TÁMOP - „Dolgozva tanulj!”