KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ

A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint 2012. január 1-től, a nem agrártevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, a kamarai közfeladatok ellátásához évente március 31-ig 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni, a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. A kötelező regisztráció független a gazdasági és szakmai kamarai tagságtól, a kereskedelmi és iparkamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseit módosította az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény 8.§-a. Az új rendelkezések hatálybalépésének időpontja 2014. január 1.

 

 

Felhívjuk a tisztelt vállalkozók figyelmét, hogy az Országgyűlés által 2011. november 21-én elfogadott törvényjavaslat alapján az idei évben

2015. március 31-ig kell megfizetni a kamarai hozzájárulást,

melynek összege 5.000,- forint,

melyért az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe a vállalkozások: tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés.

A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból. A befizetést készpénzben a kamarai ügyfélszolgálati irodákban vagy átutalással a kamara OTP Banknál vezetett 11749008-20186162 számú bankszámlájára lehet teljesíteni. A közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a vállalkozás adószámát.

 

 

On-line regisztráció itt!
 
Kapcsolódó linkek:

Európai Bizottság-nyilvános konzultációk

„Az Európai Tanács (EiT) által 2014. októberében elfogadott tanácsi következtetések (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf) alapján került sor a 2030-as klíma- és energiapolitikai keret egyes kiemelt elemei  a nem-ETS ágazatokra (közlekedés, mezőgazdaság, földhasználat, hulladék, épületek, erdészet) és a földhasználati (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) szektorra vonatkozó új jogszabályi javaslatok kidolgozására. 

Társasági adóval és adózással kapcsolatos aktuális tudnivalók

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  "Társasági adóval és adózással kapcsolatos akutális tudnivalók" címmel konzultációval egybekötött előadást szervez.

Termékdíj változások

Konzultációval egybekötött előadást szervezett a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegen.

Újabb lehúzási kísérlet

Idén már harmadszor próbálják rávenni a vállalkozókat olyan adatszolgáltatásra és ehhez kapcsolódó díjfizetésre, melyre vonatkozóan a magyar jogszabályok nem tartalmaznak kötelezettséget.

Csigás emelők termékdíjáról szóló tájékoztató

Ezúton ajánlom figyelmébe a csigás emelő berendezés környezetvédelmi termékdíjáról szóló tájékoztatót.

Női Vállalkozói Klub

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. tavaszán megalakítja a Női Vállalkozói Klubját! A Klub programjait főleg aktív női vállalkozók számára ajánljuk, illetve szeretnénk bevonni a kamarai tagságunkba tartozó vállalkozások női menedzsereit is. Terveink szerint negyedévente tartanánk előadásokat érdekes szakmai (marketing, karrier-család) és kizárólag nőket érdeklő (életmód, divat) témákban.

VIII. Szakma Sztár Fesztivál

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)  2015-ben nyolcadik alkalommal rendezi meg a Szakma Sztár Fesztivált a Hungexpo területén április 27-29 között. Ennek keretében a nappali tagozaton végzős tanulók számára harminckilenc szakmában tartják meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV), melyek országos döntője a Hungexpo G és F pavilonjában lesz.  Ugyanakkor sor kerül a II. SkillsHungary Nemzeti Döntőre, a nemzetközi szakmai versenyek – EuroSkills és WorldSkills – hazai válogatóinak döntőjére

Felkészülés a szezonra!

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara "Felkészülés a szezonra! Jogszabály ismertetés és ellenőrzési pontok a hatóságok részéről" címmel konzultációval egybekötött előadást szervez.

Szappanok termékdíj bevallásával kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztatom Önt, hogy 2015. április 13-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselői a Földművelésügyi Minisztériumban részt vettek egy megbeszélésen, amelynek témája a kézműves szappanok környezetvédelmi termékdíj-kötelezettsége volt. A kormány az ősz folyamán várhatóan javaslatot tesz a hatályos Termékdíj törvény módosítására, addig az alábbi lehetőségek szerint lehet eljárni. Kérem, hogy tájékoztassa a jelen levélben leírtakról az érintett vállalkozásokat!

uzlet@halon
Innoportfolio
Klaszterportfolio
Magyar Nemzeti Kereskedőház
TÁMOP - „Dolgozva tanulj!”