A szomszédos államok állampolgárai határátlépésével kapcsolatos szabályok

2020. április 21.

Magyarország szomszédos országokkal közös határátkelőire vonatkozó szabályozásokról szóló aktualizált hírek. 

Jelenleg a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalmát az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020 (IV. 1.) Korm. rendelet szabályozza, valamint egyes esetekben a 29000/9828/2020.ált. iktatószámú határozat.

 

Az alábbiakban találhatóak a határátlépésre vonatkozó hatályos szabályok, a fontosabbak félkövérrel kiemelve:

 

81/2020 (IV. 1.) Korm. rendelet

„2. § A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére - a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - nem léphetnek be.

 

4. § (1) A 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések alól - a (2) és az (5) bekezdés szerinti kivétellel - különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg, ha

a) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és

b) az érintettet a 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti kijelölt karantén, valamint a hatósági házi karantén idejére nyilvántartásba vették.

 

(2) Az országos rendőrfőkapitány

a) a szomszédos állam polgárai esetében, valamint

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során

a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat.

 

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdésétől eltérően a

(2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.

 

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.

 

(5) A 2. §, a 3. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés nem alkalmazandó a veszélyhelyzet ideje alatt a katonai konvojok Magyarországon történő áthaladásával kapcsolatban, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, és a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés engedélyezése, valamint ha az

a) szövetségesi kötelezettség vagy nemzetközi megállapodás alapján fennálló feladat végrehajtása érdekében történik,

b) az Országgyűlés vagy a Kormány által már engedélyezett katonai csapatmozgásnak minősül,

c) kizárólag Magyarország területén való áthaladást szolgálja, és

d) magyar rendőri vagy katonai rendészi biztosítással, meghatározott útvonalon és - a feltétlenül szükséges üzemanyag-felvétel, valamint a biztosítást végző által kijelölt helyen végrehajtható pihenő kivételével - megállás nélkül történik.

 

7. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.”

 

Emellett az országos rendőrfőkapitány a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 29000/9828/2020.ált. iktatószámú határozatban állapította meg a szabályokat a szomszédos állampolgárok esetében történő határátlépésre. A határozat 4. pontja irányadó ez esetben.

 

„Közlemény a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokról

 

4. A szomszédos állammal létrejött megállapodás alapján, az abban meghatározott célból és feltételek igazolásával biztosítható a szomszédos állam állampolgárának belépése, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg."

 

A jogszabály teljes terjedelmében elérhető a következő linken keresztül: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000081.kor

 

Az alábbiakban információkat találhatnak az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kívánnak beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók a következő linken:

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok

 

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válasszák ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitva tartása, forgalom típusa, stb.):

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=All

 

Szlovénia

 

2020. április 12-e 00.00-tól visszavonásig minden, Szlovénia területére lépő személy 7 napos karanténba kerül az alábbiak kivételével: 

  • határmenti ingázó, aki igazolással rendelkezik a szomszédos országban való munkavégzéséről, vagy aláírt dokumentum igazolja az egy napi munkavégzés miatti határátlépést;
  • személyek, akik közeli hozzátartozó temetésére utaztak a szomszédos országba és egy napon belül visszatérnek Szlovéniába. A temetés pontos időpontját igazolni kell;
  • személyek, akik áruszállítást végeznek Szlovéniába vagy Szlovéniából, ill. tranzit teher szállítmányozást végeznek;
  • szlovén vagy külföldi állampolgárok, akik átutaznak Szlovéniáan egy másik országba egy napon belül;
  • diplomata útlevéllel rendelkező személyek;
  • alapvető szolgáltatásokat ellátó személyek, a megfelelő hatóság által kiállított igazolással;
  • védelmi szolgálatok, egészségügyi szolgálatok, a rendőrség, a tűzoltóság munkatársai, ill. Szlovénia számára humanitárius szállítmányozást végző személyek, akik ezen feladatukban eljárva lépték át a határt;
  • a határ mindkét oldalán elhelyezkedő föld tulajdonosa vagy bérlője, aki mezőgazdasági tevékenység okán lépné át a határt.

Friss információk a Rendőrség honlapján:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlovén+határszakasz

 

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia

 

 

Forrás: mkik.hu