Változik a tanulószerződések esetében a szocho

A Magyar Közlöny 2021. 06.09-i 106. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény, amely a duális képzéshez kapcsolódóan fontos változásokat tartalmaz a szocho-t érintően.

A most megjelent módosítások között található - 2021. évi LXIX. törvény 81. §-ában - a tanulószerződés szocho-mentesítéséről, a 83. §-ában a normatíva legfőbb elszámolási szabályáról, valamint a 86. §-ában a tanulószerződésre vonatkozó átmeneti szabályról. Az utóbbi jogszabályhely tartalmazza továbbá az együttműködési megállapodás utáni normatívaelszámolás módját is.

 

 

81. § : „A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. §. 1. bekezdés e) pontja ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Nem keletkezik az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelem tekintetében a kifizetőnek: ea) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 83. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés illetve az Szkt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tanulószerződés tekintetében."


Fontos kiemelnünk, hogy ez a törvény a 81. §-t 2021. június 10-től lépteti hatályba.

 

A törvény részletes szövegezése itt letölthető!