Üdvözöljük a

Általános tudnivalók a Duális képzőhelyek nyilvántartásával kapcsolatban

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2021 December >>
KeSzeCsüSzoVa
  123
4
5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Általános tudnivalók a Duális képzőhelyek nyilvántartásával kapcsolatban

Általános tudnivalók

 

A tanuló és a képzésben részt vevő személy[1]szakirányú szakmai oktatása a duális gyakorlati képzőhelyen írásban kötött szerződés, ún. szakképzési munkaszerződés (rövidítve SZMSZ) alapján történik.

Szakképzési munkaszerződést csak olyan tanuló köthet, aki rendelkezik sikeres ágazati alapvizsgával, vagy felmentéssel.

 

Szakképzési munkaszerződést az a duális képzőhely köthet, amely a duális képzőhelyek nyilvántartásában szerepel. A nyilvántartást a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmező telephelye szerint területileg illetékes gazdasági kamara vezeti.

 

 

Duális képzőhelyként az a képzőközpont[2] vagy más olyan gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba,

 • amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,
 • amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
 • amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és
 • a 2019. évi LXXX. évi törvény a szakképzésről alapján (továbbiakban Szkt.) szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a területileg illetékes gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

 

A 2011. évi CLXXXVII. évi törvény a szakképzésről (továbbiakban: régi Szkt.) szerinti gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását, a gazdasági kamaráknak 2022. augusztus 31-éig hivatalból felül kell vizsgálnia. A duális képzésben újként szerepet vállaló gazdálkodó szervezetek esetében az Szkt. 82. §-sa szerint duális képzőhelyek nyilvántartásába kell szerepelni az új jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 

Személyi feltételek

 

A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

 

 Mentesüla kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki

 • szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
  • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
  • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
 • az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.

 

Tárgyi feltételek

 

Az adott szakma képzési és kimeneti követelménye (KKK) tartalmazza a szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételeket.

A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakképző intézménnyel közösen kialakított szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal, amely szakmánként, az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza a tananyagelemek szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását, és a közös értékelés és minősítés szempontjait.

 

A duális képzőhelyen történő részvétel biztosítása céljából a duális képzőhely a szakképzési tájékoztató és információs központ keretében működtetett honlapon (www.ikk.hu) közzéteszi az SZMSZ megkötésére biztosított lehetőséget. A közzétételnek tartalmaznia kell a duális képzőhely bemutatkozását, a munkavégzés helyét és feltételeit, a duális képzőhely által kínált feltételek meghatározását, az elbírálásnál előnyt jelentő szempontokat, a jelentkezés módját és a közzététel időpontját.

 

 

SZMSZ kötésének korlátozása („12 fős” szabály)

 

A törvény szerinti kis- és középvállalkozásnak minősülő duális képzőhely 12-nél több tanulóval a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 30 %-ig köthet szakképzési munkaszerződést.

Az ágazati képzőközpont tekintetében a megköthető szakképzési munkaszerződések számát az ágazati képzőközpontban részt vevő jogi személyek által külön-külön megköthető szakképzési munkaszerződések számának összeszámításával kell meghatározni.

A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókat, illetve képzésben részt vevő személyeket az átlagos állományi létszámba nem lehet beleszámítani.

 

A „12 fős” szabályt az alábbi esetekben nem kell alkalmazni:

 • kkv-nak nem minősülő vállalkozásokra
 • „rövidített”  SZMSZ esetében (Szkt. 83.§ (2.b))
 • saját munkavállalóval kötött SZMSZ vonatkozásában

 

A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókat, illetve képzésben részt vevő személyeket az átlagos állományi létszámba nem lehet beleszámítani.

 


[1] 2019. évi LXXX. évi törvény a szakképzésről 53. §. szerinti felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező személy.

[2] Ágazati Képzőközpont (ÁKK): a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a jogszabály ÁKK-k létrehozására biztosít lehetőséget, amelyek az alábbi kombinációkban működhetnek együtt:

-         legalább négy mikro- , vagy kisvállalkozás által, vagy

-         legalább kettő középvállalkozás vagy nagyvállalkozás által vagy

-         a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb 60 %-os tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaságként.