Gábor Dénes Díj 2022

A Gábor Dénes-díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése, a kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében. 

Gábor Dénes 1900. június 5-én született Budapesten. Természettudós, villamosmérnök, Nobel-díjas feltaláló volt.  Az elektronmikroszkóp című könyvében (1944) az optikai lencsék aberrációját elemezte, s felvillantotta a különféle atomok „látásának” lehetőségét. Felismerte a kis nyomású neongáz, higany- és nátriumgőz plazmaállapotának számos törvényszerűségét.

 

A második világháborút követő években kezdett az elektronmikroszkópiával és általában a szabad elektronok külső térbeli mozgatásával foglalkozni. A megkezdett út az elektron- és az ionfizikától az elektronmikroszkópián át elvezetett az optikához és az információelmélethez. Mindeközben – mintegy mellékesen – megszületett a holográfia elmélete, amelynek fölfedezése húsz évvel megelőzte műszaki megvalósításának lehetőségeit.

 

Nevét iskolák, díjak őrzik, mint például Gábor-érem (angolul: Gabor Medal) egyike a Royal Society (magyarul leggyakrabban Királyi Természettudományos Társaságnak nevezik – a legrégibb angliai tudományos társulat, 1660-ban alapították) érmeinek. Születésének 100. évfordulójára a Magyar Nemzeti Bank ezüst emlékpénzt adott ki, sőt a 72071 Gábor kisbolygót is róla nevezték el.

 

“NOVOFER Alapítvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért” 1989-ben hozta létre a Gábor Dénes-díjat, amelyet minden évben azoknak a - határainkon belül és azokon kívül élő - magyar természettudósoknak, mérnököknek, feltalálóknak, kutatóknak, oktatóknak adományoznak, akik kiemelkedő innovációval vagy kutatási eredménnyel, illetve a felsőfokú képzésben nyújtott teljesítményükkel járultak hozzá a magyar tudományos-műszaki haladáshoz, az ország fejlődéséhez.

 

A NOVOFER Alapítvány idén ismét meghirdette a Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívását. A Díj, melyet évente általában heten nyerhetnek el, az innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő, a határainkon belül vagy kívül élő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja.  A határainkon túl élő alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a határainkon túli (Kárpát-medence és magyarság a világban) szakmai, valami

 

Az elektronikus teljes jelölés beküldési, a papíralapú adatlap postára adási határideje 2022. október 11
Eredményhirdetés és díjátadás: 2022. december

 

A felterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók (tájékoztató, felhívás, adatlap) a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ címről letölthetők.