Pályaorientáció és motiváció

Kutatás célja a tanulók és szüleik legfontosabb pálya- és iskolaválasztási motivációinak vizsgálata, az iskolatípus (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola), azon belül is a konkrét középiskola kiválasztását befolyásoló egyéni, családi, iskolai és társadalmi tényezők feltárása.

Elsőként a megyei kereskedelmi és iparkamarákban dolgozó pályaorientációs tanácsadókkal készítettek szakmai interjúkat. A felvett 19 interjú során kitértek az interjúalanyok szakmai tapasztalataira, a pályaválasztást, illetve a pályaorientációt elősegítő tevékenységeikre. Rákérdeztek továbbá a pályaválasztási rendszer jellegzetességeire és a rendszer javítását célzó javaslataikat is összegyűjtöttük.

Kapcsolódó anyagok: