Üdvözöljük a

Szakképzési hozzájárulás elszámolása 2021-től - Szakképzési munkaszerződés esetén

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2021 December >>
KeSzeCsüSzoVa
  123
4
5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Szakképzési hozzájárulás elszámolása 2021-től - Szakképzési munkaszerződés esetén

Szakképzési munkaszerződés elszámolása

 

A szakképzési hozzájárulás alapja

A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.

 • A szakképzési hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségét 2021. január 1-jétől csökkentheti a szakképzési munkaszerződéssel szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, képzésben részt vevő személy esetében a Kormány rendeletében (Szkr. 332/A.) meghatározott arányosított önköltséggel.
 • Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.

 

A szakképzési hozzájárulás mértéke

A szakképzési hozzájárulás mértéke a szociális hozzájárulási adó alapjának 1,5%-a (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).

 

Arányosított önköltség

A szakmajegyzékben szereplő szakmákra vonatkozó adókedvezmény mértékét úgy határozzuk meg, hogy az önköltséget (2021. január 1-től 1.200.000 Ft/fő/ év) megszorozzuk a súlyszorzókkal (Szkr. 332/A. §, 332/B. §). Az így kapott összeget elosztjuk az adott év munkanapjainak számával, így kiszámoltuk a szakirányú oktatás arányosított önköltségének egynapi mértékét.

Az éves adókedvezmény megállapításához az önköltség napi mértéket megszorozzuk – a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – az adóév munkanapjainak számával, így megkapjuk az egy tanulóra jutó éves összeget.

 

A fentiektől eltérően a bruttó kötelezettség a szakirányú oktatás arányosított önköltségének ötven százalékával csökkenthető, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy.

 

 Számítási példa – adókedvezmény megállapítására

 

1. Számítási példa (építőipar ágazat esetén):

 

Önköltség (központi költségvetésről szóló törvény alapján): 1.200.000 Ft /fő/ év

Súlyszorzó építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében: 2,42

Évfolyam súlyszorzó az első évfolyam: 1,20

Munkanapok száma 2021-ben: 254

Tanítási napok száma: 178 nap, ebből iskolai napok száma (becsült): 85 nap

 

Napi önköltség:

(önköltség * ágazati súlyszorzó * évf. súlyszorzó) / 254

 

(1.200.000Ft * 2,42 * 1,20) / 254 = 13.719 Ft/tanuló/nap

 

Éves önköltség (becsült):

napi önköltség * (éves munkanap – iskolai napok száma)

 

13.719 * (254-85) = 2.318.511 Ft/év/tanuló

 

A jelenlegi támogatás mértéke függ a munkanapok számától így havonta tudjuk megállapítani a pontos igénybevehető összeget az éves összeg csak becsült érték!

 

2. Számítási példa

 

Az alábbi példa turizmus-vendéglátás esetén a szakács (4 1013 2305) szakmára vonatkozóan mutatja be a kalkulációt a 2021. január hónapra vonatkozóan.

 

 

 

 

A havi normatíva kiszámításában segítséget nyújt a Normatíva- és költségkalkulátor ami az alábbi linkről is elérhető:

 

https://dualis.mkik.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/

 

 

Ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz rész, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, a bruttó kötelezettség az Szkt. 107.§. (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti összeg 50 %-val csökkenthető.

 

Példa:  Építőipar ágazat (fenti példa alapján)

napi önköltség: 13.719 Ft/tanuló/nap 50%-a: 6860 Ft/tanuló/nap

 

 

További csökkentő tétel

 

A bruttó kötelezettség csökkenthető a legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az igénybe vett adókedvezmény 20%-ának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett.

 

A nem saját munkavállalója szakirányú oktatását folytató duális képzőhely  csökkentő tétel 50%-át veheti igénybe, ennek a 20%-át számolja ki sikerdíjként, de ebből is csak 50%- ot tud érvényesíteni, azaz az igénybe vett adókedvezmény 10 %-át.

 

A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó- visszaigénylés keretében érvényesíthető.

 

 

A szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése

 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett

 • a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,
 • az adókedvezmény éves összegét,
 • az éves bruttó kötelezettség és az adókedvezmény szerinti összeg különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettségét a naptári évre maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg az adóévet követő év január hónap tizenkettedik napjáig az állami adóhatóságnak, vagy igényli vissza.

 

Nem kell adóbevallást benyújtani, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek nem keletkezik szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettsége, vagy adókedvezményt nem érvényesít.

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett az év 1-11 hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet.

 

A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél az adóév első tizenegy hónapjára vonatkozóan a bruttó kötelezettség csökkentésének havi mértékét a tárgyhónap munkanapjainak száma alapján kell meghatározni.

 

Az előleget havonta a szakképzési hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, illetve igényli vissza. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét az adóévet követő év január hónap 12. napjáig kell befizetni, illetve visszaigényelni.

 

Egyéb adó és járulék kedvezmények

 

 • A társasági adó törvény lehetőséget biztosít az adózás előtti eredmény csökkentésére a szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-val.
 • Az egyéni vállalkozó (Szja. 49/B.§) a vállalkozói bevételét – legfeljebb annak mértékéig – csökkentheti a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával.
 • Szocho tv. 5. § (1) bekezdés szerint nem keletkezik az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében – a kifizetőnek a Szkt. 86. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel. Tehát a szakképzési munkaszerződésben meghatározott bér figyelembevételével nem keletkezik szociális hozzájárulási adókötelezettség.

 

Adómentes juttatások

 • A Szkt. alapján meghatározott mértékben kifizetett ösztöndíj,
 • az első szakma megszerzéséhez kapcsolódó egyszeri pályakezdési juttatás,
 • a rászorultsági helyzetre és a jó tanulmányi eredményre tekintettel pályázat útján nyújtott támogatás,
 • SZMSZ alapján kifizetett munkabér és a minimálbér egy havi mértékét meg nem haladó mértékű más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás.

 

A tájékoztató a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról vállalkozások számára című kiadvány rövid összefoglalása a szakképzés új rendszerének.