Sala Gazdaság - és Vidékfejlesztő Innovációs Zrt.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1.

Telefonszám: 92/596-091, 92/596-092, 30/395-8333

E-mail: gyula.horvath@salazrt.hu

Weboldal: www.salazrt.hu

A „Sala Gtf” Gazdaság - és Területfejlesztési Ügynökség Kft. 1998-12-01-én kezdte meg tevékenységét, amelyet 2008-10-03-val Sala Gazdaság – és Vidékfejlesztő Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaságként folytatott.
Valójában gazdasági társaságunk pénzügyi tanácsadóként működik a régióban, a pályázatírás a szó szoros értelmében az általunk végzett munka egy szűk szeletét tartalmazza.Ha teljes hitelességgel szeretnénk megfo-galmazni tevékenységünket, akkor a gazdaság-fejlesztés üzemi vagy vállalati szintre lebontva történik, ahol a tervezett fejlesztési programot, projektet elemezzük, vállalati stratégiai elképzeléseket harmonizáljuk a nemzeti fejlesztési programokhoz. Természetesen a megbízó gazdasági társaságokat ketté kell választani a technológiailag fejlett, komoly piaci pozíciót betöltő vállalkozásokra és a versenyben talpon maradt tőke-szegény, de innovatív vállalkozásokra. Ezért a gazdaság szereplőinek egyedi fejlesztési programot kell kidolgozni, nem lehet fejlődésüket sablon szerint kezelni. Van ahol a K+F-t kell prioritásba helyezni, van ahol a finanszírozási problémák megoldása a sarkalatos kérdés. A vállalkozások jelentős hányadát érintik az elavult technológiai beren-dezések különböző támogatási programok keretében történő cseréje, hogy működési feltételeiket javítani tudják, és magas hozzáadott értékű tevékenységet tudjanak folytatni. A kitűzött célhoz vezető stratégiákat, a lehetséges problémák feltárását és azok megoldásait, a vállalkozás szervezeti struktúrájában közreműködő felelősöket, a rendelkezésre álló jelenlegi és várható mutatói alapján teszünk javaslatot, finanszírozási ajánlatot a vissza nem térítendő, illetve a hitelintézeti források elérhetőségéről.

 

TAPASZTALATOK

 

Az elmúlt évek alatt számtalan projektben működtünk közre, a gazdasági élet szinte minden területéről tudunk referenciákat bemutatni. Kezdetben a Széchenyi Terv szinte teljes skáláját készítettük az energia-racionalizálástól egészen a technológiai, beszállítói programokig. A támogatási formák tovább növelték a feladatainkat a vidékfejlesztés területén a SAPARD, AVOP, EMVA, míg az ipari területen a MPA, ROP, SMART, GVOP, GOP, NYDOP, GINOP területei adtak komoly feladatot.
Komoly energiát fordítunk az 2014-2020-as időszakban megjelenő pályázati felhívások előkészítésére, a gazdaságfejlesztés, kutatás innovációs, környezetvédelem és vidékfejlesztés területén. Az új  periódus nyitányaként pályázatot készítettünk a GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére, jelenleg dolgozunk a GINOP-2.1.7-15 - Prototípus, termék, technológia- és szolgáltatásfejlesztés elkészítésén.

 

REFERENCIÁK

 

Ipar: Metamorf 90 Kft., Danuvia Szerszámgépgyár Kft. Intergép Kft., Anton Kft., Teupen Hungária Kft., Bozóka Mix Kft., Márvány-Gránit Kft., Őrség-Fa Kft., Savaria-Food Kf., Clear 97 Kft., H-Metál Kft., Silmar-Major Kft., Dr. Csongrády Attila Nőgyógyász Szakorvos Veszprém, Edelholz Kft., Trendo-Bútor Kft., Gamper Üzletház Kft., Kaga Logistique Kft., Pendli István e.v., Z-Prizma Kft., Marton-Fa Kft., Infrahőkép Kft., Számtech Bt., Klímatrend Kft., PV-Ing Kft., Páter 50 Gyógyszertár Bt.,

 

Turisztika: Kristilla Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft., Varga László, Néber-Megyesi Márta, Lórántné Hencsei Beáta egyéni vállalkozók, Fiáker Gastro Kft., West Hotel Arany Bárány Kft., Vándor Vigadó

 

Környezetvédelem: Pakod, Bocfölde Község Önkormányzatai, Jakab Kft., Gaál Szivacsfeldolgozó Kft., Bakony-bió Zrt. Kisbér, ZÁÉV Zrt. Élelmiszeripar: Pannontej Rt., Prémium Hús Filé Kft., Zala Brojler Kft., Zala-Cereália Kft., Zala Baromfifeldolgozó Kft., Győrvár Tej Kft., Zalaco Zrt.

 

Agrárium: Provid Kft., D&D Farm Kft., Kelet-Mecsek Rt. Gallo-Trade Kft., Határmenti Korona Kft., Broiler 2002 Bt. Agroinvest TSB Kft., Kabala-Ménes Kft., Németh Béla egyéni vállalkozó, Göcsej-Pig Kft., Nemes Kálmán egyéni vállalkozó, Novy Kft., Orfa 2000 Kft., Szentpál Zrt., Vasi Agrocorn Mg. Gépszövetkezet, Fruchtpark Kft. stb.